I-Motorsport.cz - podrobné zpravodajství ze světa rally...

Bezpečnost při Valašské rally až na prvním místě

Ostatní (ČR)
Dušan Póč
09. června 2013 - 08:12
857×
3 minuty čtení

Rally, to není jen měření schopností soutěžních posádek a techniky, ale než se tak stane, taky spousta práce související se vším nezbytným, co k automobilovému klání nezbytně patří. Vrcholem pořadatelského snažení je pak bezpečnost.

Nejenom posádek, pro něž je připravována náročná, ale ve své podstatě i bezpečná trať, ale především diváků a obyvatel obcí, kterými tratě rychlostních testů vedou. Ve snaze napomoci pořadatelům v jejich, z tohoto pohledu velmi náročné práci, vydal Svaz rally bezpečnostní manuál, který je pro organizátory pomyslným tahákem pro hledání odpovědí, jak na to.

Bezpečnost diváků je na prvním místě i v hierarchii úkolů pořadatele XXXII. ročníku Valašské rally, AutoMotoKlubu Rallye Sport - Vsetín. Vše potřebné, související s bezpečností, zahrnují z toho obecného hlediska do Bezpečnostního plánu rally. Konkrétní opatření, vztahující se také k divákům, pak zapracovávají do takzvaných Organizačních a provozních řádů rychlostních zkoušek. Oba dokumenty má pořadatel legendární Valašky připraveny a zaslal je k posouzení Svazu rally. „Nechceme ponechat nic náhodě. Hledáme taková opatření, která povedou k tomu, aby se i naše automobilová soutěž stala pro diváky bezpečnou, a abychom možnosti vzniku mimořádné události co nejvíce eliminovali,“ vyjádřil se ředitel Valašské rally Miroslav Hošák.

I z tohoto pohledu organizátor Valašky přivítal nabídku Svazu rally, aby stejně, jako v případě ostatních automobilových soutěží organizovaných v letošním roce v České republice, byla za přítomnosti bezpečnostního delegáta ASN Bc. Václava Filipa posouzena opatření, která jsou ve smyslu k bezpečnosti diváků připravována. Inspekční návštěva proběhla v sobotu 1. června. „Spolu s ním a vedoucími rychlostních zkoušek jsme jednotlivé trasy testů projeli a přímo na místě jsme navržená opatření posuzovali. Zaměřovali jsme se nejenom na vhodnost a bezpečnost vybraných diváckých míst, ale také na zpomalovací retardéry a další organizačně technická opatření, která by měla rozhodující měrou přispět k bezproblémovému průběhu soutěžních jízd,“ pověděl hlavní činovník pro bezpečnost XXXII. ročníku Valašské rally Alexandr Póč a pokračoval: „Velkým pomocníkem nám v našem snažení byl, a je, i již vzpomínaný bezpečnostní manuál. Ale taky rady a doporučení, které nám bezpečnostní delegát ASN nabídl a poskytl.“

Organizátor Valašské rally udělal a je připraven dále ještě udělat pro její bezpečnost maximum. Jeho snaha by však byla k ničemu, pokud by se nesetkala s pochopením těch, pro něž je Valašská rally připravována především. U diváků. „Věříme, jsme přesvědčeni o tom, že mezi příznivci rally je naprostá většina těch, kteří automobilovým soutěžím rozumí a chápou jejich úskalí. A že nám v případě, že se mezi nimi objeví jedinci s menší ochotou respektovat kohokoliv a cokoliv, pomohou,“ řekla tajemnice rally Barbora Hrčková. „Vzájemná souhra, pořadatel – divák, je rozhodující. Proto naše lidi nabádáme a vedeme k tomu, aby ve vztahu k divákovi vždy vystupovali slušně, bez emocí a s klidem. Aby nezavdávali, či dokonce nevyvolávali neuváženým jednáním konfliktní situace a vždy se situaci snažili řešit s chladnou hlavou a rozvahou. Chceme, aby vždy měli na paměti, že dobré a vlídné slovo je mnohem silnější, než cokoli jiného,“ dodal Miroslav Hošák, který je ředitelem Valašské rally po jednatřicáté a patří tak k funkčně nejstarším šéfům automobilových soutěží v České republice.

Komentáře
Reklama

Související články
Rally magazín 03/2022
27. dubna 2022 - 11:29   

Dominik Stříteský k vyloučení na Valašce
14. dubna 2022 - 15:21   

Nejčtenější články
O čem se mluví?