I-Motorsport.cz - podrobné zpravodajství ze světa rally...

Zásady ochrany soukromí

Vydavatel serveru I-Motorsport.cz (dále jen "Stránek I-Motorsport.cz") se snaží neshromažďovat ani neuchovávat Vaše osobní údaje, nicméně je nutné získávat základní údaje nezbytné k Vaší identifikaci. Přečtěte si důsledně naše zásady ochrany soukromí. Používáním služeb stránek I-Motorsport.cz souhlasíte se zněním těchto zásad, v opačném případě je Vaše jediná a výhradní možnost přestat používat stránky I-Motorsport.cz. Vydavatel serveru I-Motorsport.cz si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany soukromí a to i bez předchozího upozornění.

1. Obecné informace

Vydavatel serveru I-Motorsport.cz zpracovává osobní informace, které obdrží a shromáždí. Osobní informace znamená informace o Vás, která je identifikovatelná jako např. Vaše IP adresa, e-mailová adresa, typ prohlížeče nebo země, odkud pocházíte. Za všech okolností automaticky získáváme a zaznamenáváme na náš server informace z prohlížeče, včetně IP adresy, cookies souborů a URL strany, kterou vyžadujete. Tyto informace používáme k obecným účelům, jakými je např. poskytování produktů a služeb, identifikaci a autentifikaci Vašeho přístupu na stránky I-Motorsport.cz, ke kterému jste oprávněni přistupovat, zlepšování nabídky našich služeb pro Vás, možnosti Vás kontaktovat a k údržbě serveru.

2. IP adresa

IP adresa je automaticky oznamována Vaším internetovým prohlížečem pokaždé když zobrazíte stránku. Vaše IP adresa zůstává uložena v naší databázi uživatelů a je zaznamenána při každé návštěvě stránky. IP adresy mohou být využity k různým účelům, včetně ochrany Vašeho uživatelského účtu, k odhadu celkového počtu uživatelů navštěvujících stránky I-Motorsport.cz nebo k zacílení určitých služeb či produktů pro konkrétní segment uživatelů.

3. Cookies

Cookie je nevelké množství dat, které je zasláno Vašemu prohlížeči a uloženo na pevném disku Vašeho počítače. Tato data NEZAHRNUJÍ žádné osobní údaje o Vás. Stránky I-Motorsport.cz zasílají a přistupují ke cookies na Vašem počítači. Nepřistupují ovšem k cookies zaslaným jiným serverem nebo poskytovatelem služeb a ostatní servery nebo poskytovatelé služeb nemohou přistupovat k cookies zaslaným stránkami I-Motorsport.cz na Váš počítač. Povolujeme ostatním společnostem (jako např. Google), které zobrazují reklamy na některých z našich stránek, zasílání nebo přistupování k jejich vlastním cookies na Vašem počítači. Tyto zásady ochrany soukromí neřídí používání cookies ostatními společnostmi: každá taková společnost má své vlastní zásady ochrany soukromí, které řídí používání jejich vlastních cookies. Cookies jsou využívány k mnoha různým účelům jako umožnění přístupu ke službám pro registrované uživatele, zapamatování služeb nebo produktů, které jste zvolili nebo vyžádali, k řízení výzkumu, na jehož základě zdokonalujeme a rozšiřujeme námi nabízené služby a obsah stránek. Můžete nastavit Váš prohlížeč na příjem všech cookies, odmítnutí všech cookies, nebo upozornění pokud je zasláno cookie. Ale pokud vyberete odmítání všech cookies, nebo odmítnete cookies když Vás prohlížeč upozorní s žádostí o přijetí, Vaše využívání služeb stránek I-Motorsport.cz bude omezeno: nebudete moci využívat služby pro registrované uživatele.

Společnost Google používá k zobrazování reklam na stránkách I-Motorsport.cz soubory cookies DART, díky kterým může zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany soukromí pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

4. Informace, které sdílíte s ostatními uživateli

Jako registrovaný uživatel služeb, které jsou zdarma, můžete podle vlastního uvážení editovat informace, které budou zobrazeny ve Vašem uživatelském profilu. Není zde žádný nátlak na to tak učinit a záleží jen na vašem rozhodnutí, jaké informace chcete o sobě poskytnout a které informace budou moci ve Vašem uživatelském profilu vidět ostatní uživatelé. V uživatelském profilu se také zobrazuje interakce s obsahem na stránkách. Tyto informace budou vždy zobrazeny pro ostatní uživatele.

5. Sdílení informací a poskytování třetí straně

Vydavatel serveru I-Motorsport.cz nepronajímá, neprodává ani neposkytuje Vaše osobní informace žádné třetí straně. Ale pokud vložíte Vaše osobní informace (např. e-mail) na nějakou stránku, kde jsou viditelné a veřejné, můžete dostávat nevyžádané zprávy. Vydavatel serveru I-Motorsport.cz může sdílet nebo poskytovat anonymní demografické informace. Příklad takové informace může být: "75% uživatelů kteří pravidelně využívají služby webu I-Motorsport.cz pochází z České republiky" nebo podobné. Ale žádné osobně identifikovatelné informace nebudou nikdy použity bez Vašeho souhlasu. Obecně stránky I-Motorsport.cz nesdílí osobní informace o kterémkoliv uživateli s jednotlivcem, společností nebo jinou entitou bez svolení uživatele, pokud nejde o poskytování produktů nebo služeb které si uživatel vyžádal.

6. Nevyžádané informace, které můžete dostávat

Čas od času Vám můžeme zaslat informaci související s využíváním služeb stránek I-Motorsport.cz, jako jsou oznámení o službách, komerční sdělení nebo administrativní zprávy.

7. Bezpečnost informací na Vašem účtě

Váš účet na stránkách I-Motorsport.cz je chráněn heslem, které můžete kdykoliv změnit. Limitujeme přístup k Vašim osobním informacím jen na ty pracovníky, kteří, věříme, že zodpovědně, potřebují přijít do styku s takovými informacemi k vykonání své práce - jako je poskytnutí služeb nebo produktů pro Vás.

8. Změny zásad ochrany soukromí

Vydavatel serveru I-Motorsport.cz může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu aktualizovat tyto zásady. Pokud změna výrazně zasáhne způsob nakládání s Vašimi informacemi, zašleme Vám buď zprávu na e-mailovou adresu uvedenou ve Vašem uživatelském účtě nebo umístíme prominentní upozornění na našich stránkách.

9. Souhlas

Používáním stránek I-Motorsport.cz souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

10. Upozornění

Pokud máte dotazy ohledně těchto zásad, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: redakce@i-motorsport.cz.

Nejčtenější články
O čem se mluví?